Říha Group, spol. s r.o.
Ratiboř 124, 756 21
Ratiboř u Vsetína
(zobrazit na mapě)
email: rihagroup@rihagroup.cz


tel. sekretariát:
+420 571 42 88 11
tel. obchodní oddělení:
+420 571 42 88 22
tel. servisní oddělení:
+420 571 42 88 24


Zobrazit podrobné kontakty

NOVINKA – měření průtoku STLV

Jelikož je naším cílem spokojený zákazník, který se na nás s důvěrou obrací se svými problémy a potřebami, rozhodli jsme se pro zavedení nové služby pro Vás – MĚŘENÍ PRŮTOKU STLAČENÉHO VZDUCHU.

 

Na rozdíl od konkurence, která monitoruje frekvenci zapínání kompresorů a na základě výkonnosti a počtu startů vypočítává odhad spotřeby, je NAŠE ŘEŠENÍ PRŮTOKOMĚRU SPOLEČNOSTI SONOTEC NAPROSTO PŘESNÉ, jelikož je založené na hmotnostním kalorimetrickém principu a měří skutečný průtok – nikoliv pouze odhad.

 

Průtokoměry SONOTEC dokážou najednou měřit 3 základní a nejdůležitější veličiny:

Vzhledem ke konstrukci snímače je zajištěna naprosto minimální tlaková ztráta při vysoké přesnosti měření.

Další přednosti námi používaného průtokoměru SONOTEC:

Naměřená data se digitálně (ModBUS)přenáší do terminálu SONOAIR TIM, který disponuje pamětí na 4 miliony záznamů (při frekvenci záznamu každých 5 sec. to znamená nepřetržité měření po dobu 231 dnů )

Po ukončení měření se data ze SONOAIR TIM přenesou do počítače a zpracují do podoby grafu s průběhem spotřeby (průtoku) a tlaku stlačeného vzduchu. V odůvodněných případech začleníme do grafu také průběh teploty stlačeného vzduchu.

V blízké budoucnosti plánujeme rozšíření služby o měření TLAKOVÉHO ROSNÉHO BODU.

V případě zájmu můžeme ve Vaší kompresorové stanici zrealizovat MĚŘENÍ PRŮTOKU stlačeného vzduchu. Tato služba dokáže „vnést světlo“ do výroby a spotřeby stlačeného vzduchu. Po zrealizovaném měření budete mít jasno především v následujících bodech:

Pro zajímavost – běžně dosahovaný TRB u kondenzačních sušiček činí +3°C. Při této teplotě rosného bodu činí obsah vody ve vzduchu 5,95 gr. na každý 1 m3 stlačeného vzduchu.
Pokud sušička pracuje v prostřední kde je teplota okolí +35°C, tak TRB může být např. +18°C a takový vzduch už obsahuje 15,25 gr. vody v každém „kubíku“ vyrobeného vzduchu !!!
Tzn. že tato voda může zkondenzovat, dostat se do Vašich spotřebičů stlačeného vzduchu a způsobit zde nenapravitelné škody (rezivění, zadírání, nebo např. voda v barvě lakovací pistole…)

 

 

Služba pro Vás: měření stlačeného vzduchu ve Vaší kompresorové stanici

Pro realizaci měření je nutné splnit několik podmínek:

  • Na vhodném místě* nechat zhotovit návarek (nátrubek) s ¾“ závitem
  • Do tohoto návarku instalovat kulový ventil (ukončený vnitřním ¾“ závitem = do tohoto bodu my budeme instalovat zásuvný průtokoměr s kompresním šroubením = probíhá pod tlakem – bez nutnosti přerušení výroby)
  • Stlačený vzduch v místě měření MUSÍ být suchý a zbavený olejových a mechanických nečistot
  • Zajistit elektrickou zásuvku 230V/50Hz vzdálenou max. do 5ti metrů od návarku

Nejdůležitější z pohledu dlouhodobě spolehlivého měření je výběr vhodného měřicího místa.

V praxi se obvykle nesprávnou instalací průtokoměru zanáší do měření dodatečné (a zbytečné) chyby. K zajištění nejvyšší možné přesnosti měření je důležité dodržovat instalační pokyny a doporučení.

Trvale mějte na paměti:


Zde jsou ukázky umístění návarků na vhodném místě potrubí vzhledem k průměru trubky:

V místě instalace se vyhýbejte:

*Základní pravidlo pro výběr měřicího místa:

Návarek nechte zhotovit za tlakovou nádobou na rovném úseku potrubí délky rovnající se minimálně 25x průměr potrubí před měřicím místem a minimálně 5x průměr potrubí za měřicím místem. (příklad: máte potrubí vnitřního průměru 50mm = před měřícím místem musí min. 25x50mm = 1,25 m a za návarkem 0,25 m (platí v ideálním případě, vyjímky níže v tabulce))

Správným výběrem místa pro návarek zamezíte deformacím profilu proudění a dosáhnete nejvyšší přesnosti měření.

V některých případech může být požadavek na rovný úsek odlišný. V konkrétních podmínkách postupujte podle tabulky níže.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY SESTAVY PRO MĚŘENÍ PRŮTOKU VZDUCHU

-průtokoměr SONOAIR MIP R150-P400 s LCD hlavicí:

Snímač SONOAIR měří současně 3 základní parametry tlakových plynů: průtok, tlak a teplotu. A to na jednom místě a jediným přístrojem, což přináší výrazné úspory při instalaci a připojení.

SONOAIR používá k měření průtoku kalorimetrický snímač a výstupem je přímo hmotnostní průtok, korigován na změny tlaku a teploty. Konstrukce snímačů SONOAIR je velmi robustní, bez jediné pohyblivé součástky, s minimální tlakovou ztrátou. Díky tomu jsou snímače SONOAIR vhodné pro aplikace v průmyslovém prostředí.
Naměřená data jsou k dispozici pro další zpracování v analogové podobě (0/4…20 mA) a ve formě digitálních dat (RS485 – Modbus RTU).

 

-SONOAIR TIM – terminál pro záznam a uchováni dat

 

SONOAIR TIM Terminal poskytuje jedinečnou kombinaci vstupů a funkcí pro monitorování základních parametrů tlakového vzduchu. Současně lze k SONOAIR TIM připojit až 8 snímačů, z toho až 4 průtokoměry SONOAIR (současně průtok, tlak a teplota tlakového vzduchu), až 2 vlhkoměry SONODEW (teplota rosného bodu, ppm a relativní vlhkost=plánujeme pořídit v blízké budoucnosti), dále 1 tlakoměr a 1 uživatelsky definovatelný snímač (4…20 mA).
Pro základní měřené veličiny (průtok, tlak, vlhkost) může uživatel nastavit limitní hodnoty a při jejich překročení reaguje SONOAIR TIM  sepnutím výstupních relé. Takto lze jednoduše hlídat maximální průtok, povolenou tlakovou ztrátu a maximální teplotu rosného bodu* (*v současné době nedostupné = plánujeme v budoucnu).
Volitelně lze SONOAIR TIM doplnit pamětí až 32GByte a funkcí záznamu dat. Pouhým stiskem klávesy jsou zaznamenávány všechny klíčové parametry tlakového vzduchu. K dispozici jsou tak v jednom místě všechna potřebná data ke zlepšení fungování soustavy – průběh spotřeby tlakového vzduchu a tlakové ztráty, průběh teploty rosného bodu …
Naměřená data jsou k dispozici rovněž na ethernet výstupu s možností on-line připojení do dispečerského systému uživatele.

V případě, že jsou pro Vás informace o měření průtoku zajímavé a uvažujete o pořízení vlastního trvalé měření ve Vaší kompresorové stanici tak nás prosím kontaktujte pro konkrétní cenovou nabídku.


Galerie grafů ze 14ti denního měření u zákazníka.


9.2.2023

NOVÁ INSTALACE KOMPRESORU RG DPMO 22 VARIABL Oslovil nás zákazník z Lipníku nad Bečvou s požadavkem na nový kompresor, kterým chtěl nahradit jeden starší stávající kompresor s klasickou regulací zatížen/odlehčen 22 kW. Dohodli jsme se nejdříve, že provedeme týdenní měření spotřeby stlačeného vzduchu, abychom zjistili přesnou spotřebu a navrhli optimální kompresor. Dle měření byl zvolen kompresor 22 kW […]


10.11.2022

PŘÍSTAVBA HALY Přestože momentální situace v průmyslu není nakloněna investicím a většina firem vyčkává s vývojem, tak my můžeme konstatovat, vzhledem k příznivému rozvoji naší společnosti, spojený zejména s vlastní montáží moderních úsporných kompresorů řady RG, že zahajujeme stavební úpravy naší haly ve Vsetíně. Jedná se o rozšíření stávajících výrobních a skladovacích krytých prostor, kdy dojde k navýšení plochy […]


19.10.2022

PROHLÉDNĚTE SI FOTO + VIDEO! Naše firma finančně podpořila vybudování památníku vsetínskému rodákovi, plukovníku in memoriam, Františku Vavřínkovi (1914-1978), který působil jako pilot a příslušník RAF za 2.světové války. Památník je situovaný nedaleko místa Vavřínkova rodiště pod budovou Maštalisek na Horním městě ve Vsetíně. Má tvar směrovky stíhacího letounu Spitfire, na kterém Vavřínek v Británii […]

» více

Aktuální nabídka bazaru

Nabízíme second hand zařízení na úpravu stlačeného vzduchu k prodeji / zapůjčení.

Kontaktní formulář